Slutskjutet på Tofta

Den sista bataljonsövningen för värnpliktiga på P18 har genomförts på Tofta skjutfält.

Cirka 500 personer deltog, av dem  400 värnpliktiga som ingår i P 18:s sista värnpliktskull.
I mars är det slutövning i trakterna av Skövde och Motala, den 7 april är det muck och den 28 maj avslutningsceremoni på P 18.