Förslag om idrottscentrum på P18

De borgerliga partierna vill att man ser över möjligheterna att ha ett idrottscentrum på P18 i Visby.

I en gemensam motion från gruppledarna Eva Nypelius (c), Lena Celion (m), Bror Lindahl (fp) och Yngve Andersson (kd) till kommunfullmäktige skriver de att kommunstyrelsen snarast tryggar idrottens tillgång av den mark som finns på P18 idag, som fotbollsplaner, omklädningsrum, Exhuset, idrottshall, styrketräningslokal och elljusspår.
Dessutom föreslår de borgerliga att Gotlands kommun långsiktigt säkrar mark för ett framtida idrottscentrum med bad, sporthallar och så vidare i anslutning till P18, i nära samverkan med Gotlands idrottsförbund.