Vill ha antidiskrimineringsbyrå på ön

Vänsterpartisten Elias Özyurt Eldenblom vill ha en särskild ”antidiskrimineringsbyrå” på Gotland.

I en motion till kommunfullmäktige vill han att kommunen tar intiativ till en sådan byrå, som skulle kunna bekämpa diskriminering mot personer på grund av funktionshinder, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning eller kön.