Vänsterpartist vill främja företagande

Vänsterpartisten Elias Özyurt Eldenblom tycker i en motion till fullmäktige att Gotlands kommun borde inrätta speciella program för att främja företagande bland invandrare och etniska minoriteter på Gotland.

Problem för invandrarföretagare är bland annat att kunna skaffa säkerhet för att få banklån.
En undersökning som Almi presenterade i december 2004 visade att det finns ungefär 100 invandrarföretag på Gotland och att antalet ökar. Hälften av invandrarföretagen är restauranger, men de finns företag också inom handel, film och IT och sex av företagen drivs av kvinnor.