Fler motioner i fullmäktige

Centerns Christer Mattsson vill att man utvärderar sammanslagningen av skolorna i Hablingbo och Havdhem och tar till vara till den kunskapen vid senare eventuella skolsammanslagningar.

Per-Olof Jacobsson (c) vill att man utreder förutsättningarna för anslutning av Näs kyrkby till kommunens VA-nät.
Moderaterna föreslår att arbetsgivarens sociala avgifter förs upp på lönebeskedet för samtliga anställda inom Gotlands kommun och dess förvaltningar, för att synliggöra storleken på arbetsgivaravgiften.
Folkpartiets kommunalfullmäktigegrupp tycker att det behövs fler geriatriker till sjukvården - alltså läkare som är särskilt kunniga på de förändringar och sjukdomar som medföljer åldrandet - och att det görs en översyn av den geriatriska sjukvården snarast.