Inget medborgarförslag fick ja

Det kommer inte att byggas en förbindelseväg mellan Herkulesvägen och hörnet Oriongatan/Planetgatan i norra Visby, som en boende i området ville i ett så kallat medborgarförslag. Skälen var inte tillräckligt starka, enligt fullmäktige som diskuterade frågan på måndagen.

I och för sig skulle förslaget ge ett bättre trafikflöde, men enligt tekniska förvaltningen skulle en del av marken där gatan skulle gå över ett gammalt soptippområde som kan vara förorenat och att man därför borde undvika att gräva där. Och det argumentet köpte fullmäktige som sa nej till att bygga en ny väg där.

Medborgarförslaget var ett av åtta medborgarförslag som togs upp av kommunfullmäktige idag. Inget fick bifall, bland annat det förslag om att inflyttade till Gotland som vill bygga bostad borde få gratis mark.

I och för sig skulle förslaget ge ett bättre trafikflöde, men enligt tekniska förvaltningen skulle en del av marken där gatan skulle gå över ett gammalt soptippområde som kan vara förorenat och att man därför borde undvika att gräva där. Och det argumentet köpte fullmäktige som sa nej till att bygga en ny väg där.
Medborgarförslaget var ett av åtta medborgarförslag som togs upp av kommunfullmäktige. Inget fick bifall, bland annat det förslag om att inflyttade till Gotland som vill bygga bostad borde få gratis mark.