Klintbom frågande om färdtjänstupphandling

Centerpartiets Hans Klintbom är frågande till kommunens upphandling av beställningscentral för färdtjänst och larmtjänster med mera, som fått till resultat att SOS Alarm lägger ner verksamheten på Gotland.

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren (s) undrar Hans Klintbom bland annat hur förlusten av 17 arbetstillfällen värderats och vad den ekonomiska effekten blir av det för Gotland.


 

Fler interpellationer:

Vänsterpartisten Carina Lindberg frågar Jan Lundgren hur han ser på möjligheterna att förändra sammansättningen i samverkansnämnden (mellan Stockholms läns landsting och Gotlands kommun) så att dess gotländska ledamöter alla är sjukvårdspolitiker.

Centerpartiets Torsten Gislestam vill att Majvor Östergren (s) som är ordförande i kultur- och fritidsnämnden redogör för hur man tänkt inför beslutet att minska anslaget för investeringsbidrag till samlingslokaler.

Moderaten Göran Örtbrandt vill ha svar på hur kommunen inför 2008, när Destination Gotlands koncession för gotlandstrafiken löper ut, ser till att Rikstrafikens anbudsunderlag som snart ska ut innehåller för gotlänningar viktiga krav som restider och priser.

Folkpartisten Eva Olsson vill att kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren gör något för att se till att inte bara Ronehamn blir den enda hamn på Gotland där man kan landa torskfångst som överstiger 750 kilo, något som kustbevakningen har föreslagit.

Centerns Gösta Hult undrar vilka åtgärder vad de olika ekonomiska krisgrupper som bildats under 2004 har gjort och vad det har resulterat i rent ekonomiskt och han vill att Åke Svensson (s), som är ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, samt Björn Jansson (s), ordförande för social- och omsorgsnämnden, svarar.