Kommunen säljer vid Stora Hästnäs

Gotlands kommun vill göra sig av med några obebyggda fastigheter vid Stora Hästnäs omedelbart öster om Visby flygplats.

Det rör sig om cirka 46 hektar skogs- och åkermark till ett taxeringsvärde av knappt 400 000 kronor.
Åkermarken har sedan 1975 varit utarrenderad till ägaren av Stora Hästnäs.

Fastigheterna är egentligen tänkta att användas vid en eventuell utbyggnad av Visby flygplats, men eftersom Luftfartsverket inte behöver marken föreslås nu att kommunen säljer den.

Enligt tekniska förvaltningen bör, efter en opartisk värdering, en försäljning i första hand ske till brukaren och ägaren av Stora Hästnäs gård som sedan lång tid tillbaka arrenderar marken.