Kommunen säljer äldreboende

Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag beslutat sälja Forsagården i Lärbro och Stenkumla skola.

När det gäller pensionärsboendet vid Valle i Klinte och Endreväg i Visby vill kommunledningen först diskutera en försäljning med social- och omsorgsnämnden.

Arbetsutskottet beslutade också att anta byggplanerna för kvarteren Fiskmåsen och Brömsebrolunden i Visby, där det nu ska byggas bostäder.