Renovering av vattenkvarn i Lye

Fastighetsägare i Lye ansöker om 340 000 kronor i byggnadsvårdsbidrag för att rusta upp vattenkvarnen vid Lillrone i Lye.
Totalt väntas renoveringen kosta omkring 380 000 kronor.