"Smart konsument" - något för barn

Hushållningssällskapet ansöker om nära en kvarts miljon, 250 000 kronor, i EU-bidrag för ett projekt som kallas ”Smart konsument”.

Syftet med projektet är att öka medvetenheten och konsumtionen av lokalt producerade livsmedel.
Projektet vänder sig främst till skolbarn.