Ett lönecentrum bör ligga i Visby

Gotlands kommuns planerade lönecentrum skulle kosta närmare en miljon kronor extra varje år om det placeras utanför Visby.


Dessutom har man idag inga tillräckliga lokaler, varken i Slite eller Hemse, det visar kommunens egen utredning.

Radio Gotland har tidigare rapporterat att kommunen vill skapa ett lönecentrum där löneassistenter och annan administrativ personal flyttas ihop under ett tak. På så sätt skulle man kunna spara pengar och banta antalet tjänster från cirka 50 till omkring 30.

Den politiska majoriteten gav kommunens tjänstemän i uppdrag att utreda en utlokalisering till Slite eller Hemse, vilket bland annat facket har reagerat starkt emot.

Nu visar rapporten, som är sammanställd av konsult och servicekontoret, att en placering i Slite eller Hemse istället för Visby skulle kosta kommunen 900 000 kronor extra varje år.

IT-experter konstaterar bland annat att förbindelserna för datakommunikation som finns till orterna idag skulle behöva vara 50 gånger större och kosta 300 000 kronor om året. Andra stora merkostnader handlar om resor för personal och besökare.

När det gäller lokalfrågan konstaterar man i rapporten att det idag inte finns några disponibla lokaler för vare sig hela eller delar av lönecentrat.

Om man skulle fördela verksamheten mellan Slite och Hemse skulle det kosta 2,7 miljoner extra och det förslaget döms ut i rapporten för att inte vara kostadseffektivt.