Kritik mot Riksantikvarieämbetet

Personalen på Riksantikvarieämbetet som kritiserat förslaget att flytta till Gotland, får mothugg av Majvor Östergren på Fårö. Hon har varit landsantikvarie både på Gotland och i Norrbotten och känner sig kränkt av uttalanden om att det inte finns tillräcklig kompetens ute i landet.

Majvor Östergren tycker att personalen i Stockholm avslöjar en märklig inställning till kompetensen hos dem som jobbar på andra orter i landet.

Hon anser tvärt om att kompetensen ofta är högre ute i landet  än i Stockholm och tycker att personalen vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm borde skaffa sig en bättre kunskap om hur verkligheten ser ut.