Högre arbetslöshet väntas på Gotland

Arbetslösheten på Gotland kommer troligen att öka ytterligare när jobben på P 18 försvinner.
Det tror landshövdingen Marianne Samuelsson i sin rapport till Näringsdepartementet, där hon skall föreslå åtgärder för ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt och sysselsättning.

Vid länsstyrelsen undersöker man därför den kompetens som finns hos såväl de nuvarande försvarsanställda som bland övriga arbetssökande. Med det som underlag kommer ett antal konkreta åtgärder att föreslås.

Det har även bildats en arbetsgrupp som utreder hur den mark och de lokaler som blir lediga bäst skall användas när försvaret läggs ner.

Senast 1 mars skall förslagen vara klara.