Konsumentvägledning kvar i Visby

Konsumentvägledningen i Gotlands kommun  bör hamna direkt under kommunledningskontoret.
Det föreslår en referensgrupp för konsumentfrågor som tycker att vägledningen inte alltid får det stöd som krävs av kultur- och fritidsförvaltningen, där den nu hör hemma.

Frågan blir också extra aktuell eftersom kultur- och fritidsförvaltningen troligen skall flytta till Roma.

Referensgruppen tycker att konsumentvägledningen i stället skall lyda under kommunledningskontoret.

Ett annat alternativ är konsult- och servicekontoret och det är också tänkbart att flytta till social- och omsorgsförvaltningen.

Konsumentvägledningen jobbar med bland annat skuldsanering, budgetrådgivning och konsumentinformation.