168 000 genomsnittslön på ön

Den genomsnittliga förvärvsinkomsten på Gotland var 2004   168 000 kronor på Gotland. Och då räknas alla in som hade en förvärvsinkomst under året.

I genomsnitt betalade varje inkomsttagare nära 53 000 kornor i kommunal skatt.

Och i genomsnitt gick 2 200 kronor i avgift till Svenska kyrkan.

Uppgifterna har sammanställts och publicerats av Statistiska centralbyrån, SCB, idag.