Lantmännen delar ut 12,7 miljoner

Lantmännen på Gotland har beslutat att låta årets vinst på 3,9 miljoner kronor av 2004 års gå tillbaka till medlemmarna på Gotland.

Lantmännen redovisar i år ett resultat på nära fyra miljoner kronor. Orsaken till att resultatet fördubblats från föregående år är bland annat att bolaget minskat antalet anställda och också minskat på lokaler.

Dessutom har Lantmännen ökat sin försäljning, främst när det gäller foder och växtodlingsförmödenheter.

Medlemmarna får dessutom dela på 8,8 miljoner kronor som delas ut i så kallad efterlikvid, ränta och insatsemission. Det blir alltså 12,7 miljoner kronor som Lantmännen delar ut till de gotländska bönderna.

I år kommer silon i Slite att läggas i malpåse. Kvar blir silona i Rone, Klinte och Visby.

Dessutom flyttas Lantmännens huvudkontor från Visby till Klintehamn och där investerar bolaget bland annat i en torkanläggning.

I Visby kommer Lantmännen att behålla verksamheten inom Gotlands Maskin samt Granngården.