Arbetsmiljöverket granskar slöjdsalar

Två maskiner i Solbergaskolans slöjdsal har tillfällit tagits ur drift, eftersom de saknar tillräckliga skyddsanordningar.

Det upptäcktes vid Arbetsmiljöverkets inspektion av slöjdsalar å Gotland, efter olyckshändelser i andra skolor i landet.

Under inspektionerna granskar Arbetsmiljöverket bland annat maskinsäkerheten och att elever och lärare vet hur de ska använda maskinerna på ett säkert sätt.