Sockersilo blir idrottshall

Sockersilon i Roma på Gotland blir nu en hall för idrottsträning, fester och evenemang med publik.
Det är Roma IF och nätverket Forum Roma som under 2 år skall genomföra ett Leader Plus-projekt med totalt 1,2 miljoner kronor.

Tanken är att silon snabbt skall kunna möbleras om till olika evenemang, men först måste bra belysning och mindre akustik ordnas, berättar projektledaren Mona Snäckerström.

Planer finns också att i framtiden utnyttja kullar och vattendammar på fabriksområdet.
Projektet Varplöse vattenpark får nu miljö och hälsoskyddsnämndens tillstånd att utnyttja två kylvattendammar på totalt 30 000 kvadratmeter, men vattenparken är ännu på idéstadiet säger Mona Snäckerström.