Klagomål på damm i Storugns

Boende i närheten av Nordkalks kalkproduktion i Storugns störs av damm från anläggningen.
De boende tycker att dammet ökat den senaste tiden och att det nu dammar oacceptabelt mycket.

Dels kommer dammet från hanteringen i hamnen, men också från krossanläggningen.

I ett brev till länsstyrelsen vill de boende nu att mätningarna av dammet och dess partiklar återupptas.

De vill också att länsstyrelsen kommer med förslag till hur luftmiljön i området kan bli bättre.