Sågen i När rustar för framtiden

Sågbolaget i När har planer på att vidareförädla virket vid sågen.

Bland annat funderar ägarna på att investera i vedmaskin, spont-, hyvel- och listmaskin för att erbjuda vidareförädlat virke till sina kunder.

Sågbolaget i När vill också ta hand om sågens biprodukter och eventuellt starta någon form av britkettillverkning.

Sågägarna har nu lämnat in en ansökan om bidrag till en förstudie av Närs sågs framtid.

Först när den förstudien är klar kommer ägarna att fatta beslut om eventuella investeringar.

Ansökan om 130 000 kronor i bidrag har lämnats till länsstyrelsen.