Beslut i vår om Swedish Meats

Senare i vår kommer Swedish Meats att ta ett så kallat inriktningsbeslut om vilka anläggningar som ska vara kvar i företaget.


Det säger chefen för Swedish Meats köttdivision Magnus Lagergren till Radio Gotland med anledning av uppgifterna att koncernen skall minska antalet anställda med cirka 500.

Men Lagergren konstaterar att som ekonomisk förening har man mottagningsplikt av djur till slakt. Han påpekar också att det inte direkt finns någon överetablering av slakterier på Gotland och att djur inte får fraktas längre än åtta timmar till slakt.

Däremot vill Magnus Lagergren inte kommentera framtiden för styckningen vid Visby-slakteriet.