170 oljeskadade alfåglar avlivade

Jägare på Fårö har nu skjutit cirka 170 oljeskadade alfåglar.

Nu finns de skadade fåglarna i stort sett runt hela ön, även om de flesta är koncentrerade till Ava, Skär och Kyrkviken, det uppger Kenth Nyström, en av jägarna.

Närmare 10 personer svarar för jakten på Fårö som fortsätter i helgen.