Kommunen visar intresse för P 18

På måndag skall representater för Gotlands kommun träffa Fortifikationsverket för att diskutera fastigheter och mark på P18-området.


Det blir ett första möte där man skall undersöka vilka möjligheter som finns för kommunen att ta över byggnader och mark på det stora militärområdet.

Gotlands kommun har ännu inte reserverat eller framfört önskemål om några hus eller markområden, men idrottsanläggningarna är intressanta, enligt kommunalrådet Jan Lundgren.

Är priserna rimliga kan det framöver bli tal om att flytta ut delar av kommunen till P 18-området.