Enklare att besöka Lilla Karlsö

Regeringen har idag beslutat att mjuka upp reglerna så det blir lättare för allmänheten att besöka Lilla Karlsö.

Det är föreningar och privatpersoner i framförallt Eksta och Fröjel som begärt att reglerna för besök vid Lilla Karlsö ska vara samma som de vid Stora Karlsö.

De nya reglerna innebär att man nu får besöka Lilla Karlsö från och med första september till och med sista januari - utan att begära tillstånd. Det ska räcka med att man gör en skriftlig anmälan när man går iland.

Det var drygt tre år sedan länsstyrelsen beslutade ändra reglerna för besök vid Lilla Karlsö. Men beslutet överklagades av ägarna till Lilla Karlsö, det vill säga Svenska Naturskyddsföreningen. Föreningen ville istället ha striktare regler för besök vid ön.

Men idag har regeringen alltså beslutat att i stort följa länsstyrelsens beslut som innebär att besöksreglerna nu mjukas upp.