Systembolagsanställda sägs upp

De två systembolagsanställda på Gotland som misstänks ha tagit emot mutor har varslats om uppsägning.

Det är resultatet av den arbetsrättliga prövning som gjorts av Systembolaget i samarbete med arbetsgivarorganisationen Almega.

- Det som framkom i förundersökningen innebär mycket flagranta och systematiska överträdelser av gällande regler. Redan butikschefernas egna redogörelser innebär grova åsidosättanden av medarbetarnas åligganden mot arbetsgivaren. Därför handlar det om avsked i samtliga fall, säger Almegas vd Jonas Milton.

Varslen berör de 50 åtalade som för närvarande är hemma med bibehållen lön.