Grön rehabilitering får 15 000 kronor

Ett projekt som syftar till att skapa en Grön rehabilitering för stressade människor, får 15 000 kronor i regionalt utvecklingsstöd av kommunen.


Rehabilitering i grön miljö, där naturen ingår i behandlingen, har visat sig ge mycket goda resultat för stressrelaterade sjukdomar.

Bakom idén står föreningen för Långtidssjukskrivna och pengarna ska användas till en förstudie för att undersöka lämpliga samarbetspartners, lämplig placering, kostnader, personalbehov med mera.