"Stor okunnighet om gotlänningar"

Idag fick kulturminister Leif Pagrotsky i riksdagen svara på frågor om Riksantikvarieämbetets föreslagna flytt till Gotland. Även gotländska riksdagsledamoten Lilian Virgin, gav sig in i debatten.


Virgin tycker att de uttalanden som gjorts i olika media visar en stor okunnighet om Gotland och
gotlänningarna.

Virgin sa vidare att Gotland välkomnar en flytt av Riksantikvarieämbetet till
Gotland.
”Vi vet att Riksantikvarieämbetet kan tillföra Gotland nya
kvalificerade arbeten och Gotland kan berika Riksantikvarieämbetet med en
intressant arbetsmiljö och kunskap om vårt kulturarv, kulturlandskap,
fornlämningar, byggnader och kyrkor. Det borde passa som hand i handske”, enligt Lilian Virgin.

Virgin sa också att hon har förståelse för att personalen på Riksantikvarieämbetet känner oro
och gör allt för att hitta argument för att slippa flytta.