Riksdagsdebatt om utlokaliseringen

Idag fick kulturminister Leif Pagrotsky i riksdagen svara på frågor om Riksantikvarieämbetets föreslagna flytt till Gotland. Även gotländska riksdagsledamoten Lilian Virgin, gav sig in i debatten.

Lilian Virgin (s) tycker att de uttalanden som gjorts i olika media visar en stor okunnighet om Gotland och gotlänningarna.

Virgin sa vidare att Gotland välkomnar en flytt av Riksantikvarieämbetet till Gotland.

”Vi vet att Riksantikvarieämbetet kan tillföra Gotland nya kvalificerade arbeten och Gotland kan berika Riksantikvarieämbetet med en intressant arbetsmiljö och kunskap om vårt kulturarv, kulturlandskap, fornlämningar, byggnader och kyrkor. Det borde passa som hand i handske”, enligt Lilian Virgin.

Virgin sa också att hon har förståelse för att personalen på Riksantikvarieämbetet känner oro och gör allt för att hitta argument för att slippa flytta.