Officerare på P 18 skjuter bra

Officerarna på P18 är väldigt bra på att skjuta.
Nio av tio yrkesofficerare klarade Försvarsmaktens skjutprov 2004 och det är betydligt över försvarets genomsnitt, där sex av tio officerare klarar skjutprovet.


Varje år kontrollerar Försvarsmakten officerarnas skjutduglighet, men också deras fysiska förmåga, som uthållighet, styrka och kondition. Också där var officerarna på P18 över rikssnittet.
68 procent av officerarna på P18 klarade fysiktestet, att jämföra med snittet som låg på 59 procent, skriver tidningen Värnpliktsnytt.