Över 4000 studerade vid Högskolan

Antalet studenter vid högskolan på Gotland fortsätter att öka och skolan uppfyller med råge utbildningsuppdraget som lagts fast av regeringen.

Under 2004 valde mer än 4 000 personer att bedriva sina högskolestudier vid Högskolan på Gotland, drygt hälften studerar på distans. Totalt erbjöds 271 kurser.

Under året har också antalet gotländska ungdomar som studerar vidare ökat från 34 till 44 procent.

Men det ekonomiska resultatet är inte lika positivt. Precis som de flesta andra högskolor och universitet i landet gör Högskolan ett minusresultat på 3,2 miljoner kronor. Den huvudsakliga anledningen är ökade personalkostnader.

Under åren 2006-2008 väntas antalet studenter öka till 2 700 helårsstudenter.