770 000 kronor till tre projekt

För att kunna arrangera ”Öppna Ateljéer på Gotland” under pingsthelgerna 2005 och 2006 får Galleriföreningen på Gotland pengar av EU.

Genom det så kallade EU-programmet Leader+ får Galleriföreningen 195 040 kronor. Syftet med projektet är att genomföra Öppna Ateljéer som ett återkommande arrangemang varje pingsthelg. Under projekttiden ska en organisation för arrangemanget byggas upp och som efter projektperioden själv ansvarar för arrangemanget.
Leader+ har dessutom bestämt att projektet ”ROMerska ringAr” får 480 000 kronor, där Roma IF får stöd för att utveckla aktiviteter och evenemang inom sport, friskvård, fritid och kultur, i den gamla sockersilon i Roma.
Bläse kalkbruks intresseförening får 95 400 kronor för att i projektet ”Kvinnorna i stenindustrin” utveckla Bläse Kalkbruksmuseum med aktiviteter som belyser kvinnornas roll i historien om och kring Bläse och kalkindustrin.
Leader+ är ett EU-program som ”syftar till att stärka utvecklingen på landsbygden genom stöd till projekt som skapar nya försörjningsmöjligheter och ökad livskvalitet i glesbygd”. Leader+Gotland, som är ett av 12 Leader-områden i Sverige, förfogar under åren fram t o m -2006 över ca 9 miljoner kronor per år.