Gotländsk teater på skolriksdagen

Länsteatern på Gotland har bjudits in till skolriksdagen i Stockholm för att ge uppsättningen ”Mirad” - om en pojke från Bosnien.

Det betyder att skolledare och politiker från hela landet får se det verklighetsbaserade flyktingdramat, när skolriksdagen äger rum 12-13 april. Det är Lena Bogegård och Lennart Bäck som medverkar i föreställningen som regisserats av Örjan Herlitz.
Under den gångna hösten spelades Mirad som klassrumsteater för de flesta sjätteklassarna på Gotland.
Vartannat år arrangeras ”Kommunal Skolriksdag”, som i år äger rum den 12-13 april på Stockholmsmässan, Älvsjö. Årets skolriksdag öppnas av Svenska Kommunförbundets ordförande Ilmar Reepalu och därefter talar skolminister Ibrahim Baylan.