Lövstaavfall tillbaka till länsstyrelsen

Dikningsföretagen som överklagat en jordvattentvätt vid Lövsta i Roma har vunnit en delseger efter att frågan nu skickas tillbaka till länsstyrelsen för ny prövning.


Hösten 2003 beslutade länsstyrelsen att Vägverket skulle få lagra miljöfarligt avfall på en fastighet vid Lövsta i Roma.

Men beslutet överklagades av Lina myrs vattenavledningsföretag eftersom de var rädda för att giftiga ämnen skulle komma ut i vattendragen och ärendet hamnade på miljödomstolens bord.

Domstolen besökte platsen i Roma i december förra året och höll en muntlig förhandling. Nu har domstolens beslut kommit.

Miljödomstolen anser att länsstyrelsens beslut är för dåligt underbyggd. Bland annat saknas uppgifter om alternativa upplagsplatser och hur mycket och vilka föroreningar som avfallet innehåller. Det är därför inte tillräckligt utrett hur ett utsläpp i närmaste vattendrag skulle påverka marker längre bort.

Därför blir det nu länsstyrelsen som får jobba vidare för att försöka ta fram bättre beslutsunderlag.