Kungsörnar angrep åtta lamm

Länstyrelsen på Gotland fick betala nio gånger så mycket i ersättning 2004 för lamm som angripits av kungsörn, jämfört med året innan.

Totalt angrep kungsörnar åtta lamm på ön under fjolåret och det gjorde att länsstyrelsen betalade ut sammanlagt 9000 kronor i ersättning för skadorna till djurägarna, visar statistik från vildskadecenter.

Sett över hela landet minskade antalet tama djur som skadades eller dödades av rovdjur med 40 procent under 2004 jämfört med året före.

Förklaringen till minskningen är främst att antalet björnangrepp har blivit färre. Björnar attackerade 2004 sammanlagt 37 tamdjur, flest i Dalarna och Jämtland.

Varg och lodjur stod annars för de flesta av samtliga 291 rovdjursangrepp 2004, 110 respektive 133 stycken. Kungsörnar angrep nio tamdjur, varav åtta lamm på Gotland. Vid två angrepp var rovdjursarten okänd.

Statistiken baserar sig på skador som är besiktigade av länsstyrelserna. För 2004 fördelade staten 87,5 miljoner kronor i medel för att ersätta och förebygga viltskador. Därav 36 miljoner till Naturvårdsverket och 51,1 miljoner till sametinget.