Total sekretess på Trafikverket om upphandlingen av Gotlandstrafiken

I natt gick anbudstiden ut för Gotlandstrafiken från första februari 2017. Men det är sträng sekretess på Trafikverket, och dröjer innan vi får veta hur många anbud som kommit in och vem som vill sköta den statliga färjetrafiken mellan ön och fastlandet.

Först verkade det som att någon på Trafikverket skulle kunna berätta lite om hur de går vidare nu och varför upphandlingssekretessen är så sträng. Men så fick de kalla fötter och backade ur.

Men det som händer nu är ungefär att Trafikverket börjar gå igenom anbuden för att se att alla skall-krav är uppfyllda. Det är de krav som alla måste klara av för att få sköta Gotlandstrafiken. Är de osäkra kan de be att få förtydliganden från intresserade rederier.

Klarar sig flera anbud så långt ska de att utvärderas för att se vilken restid och miljöpåverkan de erbjuder.

De som klarar sig så långt kommer att bjudas in till Trafikverket för att under 3-4 timmar berätta mer utförligt om hur de har tänkt sköta Gotlandstrafiken, och Trafikverket kan ställa frågor.

Efter det ska Trafikverket gå igenom de anbud som fortfarande är med och värdera dem. Och den som klarar det bäst och är billigast får uppdraget att sköta Gotlandstrafiken från 1 februari  2017 till 31 januari 2027. Det kan bli olika rederier som sköter södra linjen mellan Visby och Oskarshamn och den norra linjen mellan Visby och Nynäshamn.

Är inget av anbuden tillräckligt bra, då finns alternativet att Trafikverket förhandla med det eller de rederier som klarat kraven. Kan de inte lösa det på nåt sätt så finns möjligheten att sköta trafiken med statliga färjor.

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att utreda egna färjor. Den 23 december ska rapporten vara klar - men precis som för upphandlingen så gäller sträng sekretess.