Riskerar böter för lakvatten

En gård på norra Gotland riskerar att få betala 40 000 i vite om inte två silos tätas. Det handlar om pressvatten som rinner ut  genom skarvar och bultar i silosarna.

Redan ifjol fick gården påpekanden om att pressvatten måste förvaras tätt.

Men vid kontroll i juni i år visade det sig att det fortfarande inte var tillräckligt tätt.

Senast i april nästa år ska bristerna vara fixade, annars får gården betala 40 000 i vite, enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott.