Gotlandsbåten AB väntar lite till med beslut

Efter måndagens besked från Region Gotland om erbjudande att växla mellan kajplatser under 2014 så har styrelsen för Gotlandsbåten AB haft ett telefonmöte under tisdagen. Resultatet av mötet blev ännu en förlängning av deadline.

Styrelsen kommer att fatta ett beslut under kvällen eller senast onsdag förmiddag, enligt den senaste uppgiften från Gotlandsbåten AB.


Att bolaget inte är nöjt med erbjudandet från regionen framgår klart av ett pressmeddelande som skickades ut vid 14-tiden, direkt efter telefonmötet.

Där står att "erbjudandet som Gotlandsbåten AB fick kan liknas vid att få landningstillstånd på en flygplats, få betala för att landa och använda alla faciliteter, men samtidigt vara tvungna att asfaltera landningsbana och bygga en flygplatsbyggnad.