Inget yttrande från miljönämnd om Svenska Minerals stenbrytning i Bunge

Miljö- och hälsoskyddsnämnden på Gotland kommer inte att lämna något yttrande om Svenska minerals ansökan att få utöka sin täkt vid Stucks kalkbrott i Bunge.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet blev nedröstade av övriga partier som tycker att Mark och miljödomstolen har tillräckliga kunskaper och inte behöver de gotländska utlåtandena.

Det här förvånar ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden Isabel Enström från Miljöpartiet, eftersom yttrandet hade gett möjlighet att framföra vikten av att värna den framtida vattenförsörjningen på norra Gotland.