Vårdpolitiker: Vården brister för HBTQ-personer

4:40 min

Det är ont om goda exempel på hur personal inom vården jobbar medvetet med HBTQ-frågor. Och det finns gott om homo-, bi- och transsexuella som känner sig obekväma när de går till doktorn. Det hävdar Håkan Jörnehed, landstingsråd från Stockholm på besök i Visby under Prideveckan.

Det finns brister både vad gäller kunskaper och bemötande inom vården. Ibland skulle personalen behöva ta upp sexualiteten för att det är relevant för diagnosen hur patienten lever sitt liv, eller så kan det vara en viktig signal till läkaren att vara uppmärksam på att det enligt forskning finns förhöjda risker för hbt-personer: de är oftare utsatta för våld och har en högre exponering för alkohol, säger Håkan Jörnehed.

Men ibland handlar det bara om bemötande. Vilket är nog så viktigt, om det skapar så mycket obehag eller osäkerhet hos personen att han eller hon väljer att avstå från att söka vård.