Gotländska HBTQ-personers hälsa kartläggs

Politiker i  fullmäktigepartierna på Gotland har diskuterat hur man ska åstadkomma ett mer tillåtande klimat för HBTQ-personer på Gotland.

Politikerna var eniga om att det behövs en förändring och enades om att jobba för att, till att börja med, göra en kartläggning av hälsoläget bland HBTQ-personer på ön.

Tittar man på hela landet så har homo- bi- och transsexuella betydligt sämre hälsa än resten av befolkningen, drygt var femte homo- och bisexuell kvinna mellan 16 och 29 år någon gång försökt begå självmord.