BOGE

Riskerar böter för grillplats

En grillplats vid stranden i Boge måste tas bort. Det kräver länsstyrelsen. Det handlar om en grill, med stockar runt om, bänkar och bord  som står inom strandskyddat område. Om inte de tas bort riskerar fastighetsägaren 30 000 kronor i böter.

Men fastighetsägaren vill inte ta bort grillplatsen. Han hävdar att det klart och tydligt framgår att vem som helst får använda grillplatsen. Och att den iordningställda platsen inte hindrar allmänheten från att vistas i området. Och därför överklagas länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.