Kritik mot Trafikverkets förslag till vattenlösning vid cykelvägen i Lummelunda

2:06 min

De drabbade fastighetsägarna vid den problemfyllda delen av cykelleden mellan Visby och Lummelunda är inte nöjda med Trafikverkets förslag om hur allt grundvatten som kommit upp ska ledas bort.