Biogasmack på gång i Lärbro

Biogas Gotland ansöker om att sätta upp en tankstation i Lärbro. Enligt Biogas Gotland så behövs tankstationen för att möta Gotlands biogassatsning  och för att leva upp till leveranskontraktet av fordonsgas till Region Gotland.

Dessutom planeras för ytterligare en tankstation i Visby och en ny station i Hemse.