Överklagar mordbrand i Visby innerstad

Den kvinna som dömts för mordbrand efter att ha orsakat en brand vid ett flerfamiljshus i Visby innerstad har överklagat tingsrättens dom.

Tingsrätten ansåg att kvinnan skulle dömas till mordbrand och skyddstillsyn.

Kvinnans försvarare Lars Dahlström säger till P4 Gotland att han vill att hovrätten tar upp ärendet eftersom tingsrätten anser att mordbranden var uppsåtlig.

Enligt Dahlström så uppkom branden genom oaktsamhet, kvinnan gjorde inget med flit utan agerade oaktsamt.

Det handlar alltså om själva formuleringen, själva straffet har inte överklagats.

Själva ärendet har uppmärksammats av många medier eftersom skådespelaren Mikael Persbrandt har kallats som vittne under förhandlingarna. Branden startade i en bostad som tillhör en krogägare i Visby efter att Persbrandt hade varit där på efterfest. Enligt förhören så ska skådespelaren ha uppfört sig hotfullt mot den 30-åriga kvinnan.