Byggnadsnämden beslutade om fiskelägen och Snäckplanen

5:50 min

Planerna för Snäcks camping mm går åter ut på nytt samråd sedan de tidigare synpunkterna inarbetats. Det är ett av besluten på byggnadsnämnden idag, där också Kneippbyns planer, bostäder på ÖB fastigheten och nya riktlinjer för fiskelägena beslutades.

ja det var positiva tongångar i flera stora ärenden när byggnadsnämnden sammanträdde idag. Inte minst är man glada att få sin budget att gå ihop för 2013. Men det var fler positiva eller KANSKE positiva ämnen som man fattade beslut om.

Kneippbyns storlagna planer på utbyggnad, ja där var förslaget AVSLAG men där avvaktar man en månad till då planerna är så stora att fler förvaltningar måsta tycka till enligt Bo Björkman som är socialdemokratisk ordförande i Byggnadsnämnden.

Även riktlinjerna för fiskelägen togs det beslut om. Inriktningen nu är utemiljön och hur det ser ut invändigt är inte lika viktigt enligt Björkman. Riktlinjerna medger dock inte veckolånga uthyrningar men hur detta skall kunna kontrolleras vet inte Bo Björkman idag.

Många beslut togs också om byggnadslov och kvarteret Pipdånet 5 och 6 där idag Ö&B har sin försälning, där tog byggnadsnämnden beslut om att göra en detaljplan för närmare 80 lägenheter. Bo Björkman tycker det är helt i linje med nämndens planer att förtäta Visby och låta staden växa som ett träd med årsringar. Det är bra på flera sätt om husen kan bli högre, för då blir det mer plats runtomkring, enligt Björkman.