Markägare i Buttle kritiska till minerallagen som låter oljebolag borra på deras mark

2:49 min

Efter beskedet att bolaget Gripen Oil & Gas fått tillstånd att leta efter olja i flera olika socknar på Gotland finns det de som tycker att äganderätten är för svag i Sverige.

En av de markägare som kan komma att bli berörd av oljeletande på sin mark är Lars-Inge Wallin i Buttle. Han undrar hur minerallagen kan ge Gripen Oil mer rätt att agera på hans mark än han kanske skulle få göra själv.

Lars-Inge Wallin sitter vid köksbordet i hemmet vid Österby i Buttle. Han bläddrar i det tillståndsbeslut som myndigheten Bergsstaten fattat och som ger Gripen Oil & Gas ensamrätt till undersökningar på ett område där hans marker ingår.

Han skakar lite uppgivet på axlarna och säger att han ju inte haft någon talan. Han får inte ihop det - att å ena sidan kan man som markägare stöta på patrull om man vill lägga igen ett dike eller skulle gräva på fel ställe - å andra sidan kan ett prospekteringsbolag få klartecken att provborra efter olja - på andras mark.

Ann-Britt Johansson, vid samma köksbord i Buttle är mycket tveksam till att det kan komma att borras överhuvudtaget.

I beslutet från Bergsstaten står visserligen att undersökningsarbetet inte får äga rum i strid med föreskrifter för naturreservat och det krävs särskilt tillstånd för arbeten som "på ett betydande sätt" påverkar miljön i så kallade Natura 2000 områden. På Lars-Inges ägor finns just ett naturreservat - Lindhammarsmyr.

Gripen Oils önskan att undersöka det omfattande område som kallas "Buttle" grundas på att det tidigare har producerats olja i området. Det gör läget extra skarpt, resonerar Ann-Britt Johansson.

Ärendet har hanterats snabbt hos Bergsstaten. Gripen Oils ansökan om undersökningstillstånd kom in till Bergsstaten i mitten av september. Bolaget har betalat en undersökningsavgift på 123 000 kronor för att få beslutet. Det är en struntsumma, resonerar Lars-Inge Wallin. "Snus-pengar" kallar han det.