Ingen post till Gotland i dag

Det kom inget postflyg till Gotland i dag på grund av ett tekniskt fel på planet. Det innebär att det bara kommer att delas ut mycket lite post. Men ingen a-post, värdepost eller expressbrev.