Färre mjölkgårdar ger mindre mjölk

Mjölkproduktionen har hittills i år minskat i hela landet, så även på Gotland. Den totala mjölkinvägningen på Gotland var drygt 140 000 ton och ön är därmed den kommun i landet som levererat mest mjölk. Mjölken på Gotland står för ungefär fem procent av landets totala produktion.

På Gotland finns i dag 220 mjölkgårdar,  14 färre än under förra året. Av mjölkgårdarna levererar 15 ekologisk mjölk.