Inte fritt fram att inreda strandboden

Den som vill förändra sin strandbod behöver både bygglov, dispens från strandskyddet och tillstånd enligt naturreservatet Gotlandskusten. Det påpekar nu länsstyrelsen på Gotland efter att Region Gotland beslutat om nya riktlinjer för hur man får använda strandbodar i gotländska fiskelägenenligt plan- och bygglagen.

När det gäller hur länge man får övernatta i en strandbod gör länsstyrelsen samma bedömning som regionen som inte vill sätta någon tidsgräns.

Men däremot reglerar strandskyddet hur boden får inredas, till exempel när det gäller kylskåp och kök och indragning av vatten och avlopp.

Det finns alltså ingen direkt gräns för hur länge man får övernatta i strandboden, men man får inte bygga om den invändigt utan tillstånd, enligt länsstyrelsen.